Udar mnie zaskoczył, nie wyczułam
żadnych wcześniejszych symptomów. (...)
Na szczęście byłam wtedy w domu z mężem
i to on wezwał pomoc.

Cały czas byłam przytomna,
biłam się z myślami,
co ze mną będzie.
Czytaj więcej
Kiedy rano jadłem śniadanie, upuściłem na podłogę
butelkę wody, czułem że nie mam władzy
w jednej ręce. Wiedziałem, że dzieje się
coś niepokojącego i natychmiast zadzwoniłem
do mojej córki.

Miałem szczęście, bo reakcja lekarza
była błyskawiczna, od razu zostało
podjęte leczenie.
Czytaj więcej
Byłem w pracy, pojechałem do klienta po odbiór pieniędzy.
Idąc korytarzem zauważyłem, że moja lewa stopa
zaczyna się dziwnie zachowywać, źle widziałem. (…)
W szpitalu po badaniach stwierdzono udar.
Myślałem jak żona i dziecko dadzą sobie
radę same i co dalej (…)

Walczę cały czas, żeby
się rehabilitować.
Czytaj więcej
Pewnego dnia obudziłam się rano i stwierdziłam,
że mam sparaliżowaną lewą stronę ciała.
Prawie nic nie wiedziałam o udarze mózgu,
więc nawet nie skojarzyłam, że coś takiego
właśnie mi się przytrafiło.

Udar był dla mnie prawdziwą katastrofą:
wcześniej byłam bardzo aktywna,
sprawna i ogromnie niezależna.
Czytaj więcej
Udar mózgu to ważny problem społeczny. Każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 70 tys. przypadków choroby i ok. 30 tys. spowodowanych nią zgonów.

Aż 30% osób umiera w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania. 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru wymaga stałej opieki, a 30% pomocy w niektórych czynnościach życia codziennego.
Udar mózgu to nagle występujące objawy uszkodzenia mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane przez przyczyny naczyniowe.
Podczas udaru, w wyniku zaburzeń w dopływie krwi do mózgu, dochodzi do niedotlenienia tkanki mózgowej i uszkodzenia jej funkcji. Zaburzenia ukrwienia mogą być spowodowane zatkaniem naczynia krwionośnego zatorem lub zakrzepem - mówimy wtedy o udarze niedokrwiennym lub też wylaniem się krwi z pękniętego naczynia krwionośnego do tkanki mózgowej - wtedy jest to udar krwotoczny.

Każdy z nas może być zagrożony udarem mózgu!

Pamiętajmy, że:
Udarom można skutecznie zapobiegać. Kluczowe są świadomość istnienia ryzyka, zdrowy styl życia I stosowanie właściwych terapii profilaktycznych, w przypadku chorób, które zwiększają ryzyko udaru, takich jak np.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy migotanie przedsionków
Kiedy udar wystąpi, szybka reakcja, dotarcie do szpitala i zastosowanie odpowiedniego leczenia może uratować życie i ograniczyć powikłania choroby.


Czynniki ryzyka udaru mózgu:

Czynniki, na które mamy wpływ:
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroby serca (np. migotanie przedsionków)
  • cukrzyca
  • palenie tytoniu
  • nadużywanie alkoholu
  • otyłość
  • wysoki poziom cholesterolu
Czynniki, na które nie mamy wpływu:
  • wiek (prawdopodobieństwo udaru rośnie wraz z wiekiem)
  • płeć (do udaru częściej dochodzi u mężczyzn)
  • czynniki genetyczne

Profilaktyka udarów:

Zasadniczą rolę w obniżeniu umieralności na udar mózgu ma sama profilaktyka. Modyfikacja czynników ryzyka choroby nie tylko wpływa na obniżenie zapadalności, ale również ma zasadniczy wpływ na przebieg choroby.

Celem profilaktyki pierwotnej udaru mózgu jest obniżenie ryzyka w grupie osób bez objawów tej choroby. Polega ona przede wszystkim na wpływie na tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka. Natomiast stosowanie profilaktyki wtórnej, jest niezwykle istotne z uwagi na częste nawroty udaru mózgu. Po przebytym udarze niedokrwiennym nawroty choroby następują w ciągu roku u 6%-12% chorych, a w ciągu 5 lat u 40%-50%. Ponadto w ciągu 2 lat od udaru 15% chorych doznaje zawału serca i 15% umiera z przyczyn naczyniowych. Po pierwszym udarze należy więc zastosować odpowiednie leczenie, aby zapobiec nawrotowi choroby. Należy także leczyć wszystkie inne czynniki ryzyka udaru.


Jakie są najczęstsze ostrzegawcze objawy udaru:Szybka reakcja może uratować życie!

Wczesne przyjęcie do szpitala i zastosowanie odpowiedniej terapii może uratować życie chorego i zapobiec inwalidztwu. W przypadku udaru niedokrwiennego stosowane jest leczenie fibrynolityczne polegające na rozpuszczeniu skrzepu blokującego dopływ krwi do mózgu. Leczenie można zastosować tylko do 4,5 godziny od wystąpienia objawów choroby.

Życie po udarze:

Każdy udar jest inny – odmienne są przyczyny wystąpienia choroby i różne skutki. Udar nieodwracalnie zmienia życie osób, które go doświadczyły. Jest także wielkim wyzwaniem dla ich bliskich.

Fundacja Udaru Mózgu jest organizacją pożytku publicznego,
której głównym celem jest wspieranie chorych po udarze,
ich rodzin i opiekunów. Naszą misją są wszelkie działania
edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorych po udarze mózgu.


Projekt zrealizowany dzięki grantowi
edukacyjnemu firmy Boehringer Ingelheim
wszelkie prawa zastrzeżone: Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl