Manifest Udarowy jest wyrazem dążenia
do poprawy opieki udarowej w Polsce.
Zostały w nim zawarte cele jakie
należy postawić systemowi
opieki zdrowotnej.
POBIERZ MANIFEST
UDAROWY

FUNDACJA UDARU MÓZGU WZYWA DO DZIAŁANIA!

„Manifest udarowy” jest wyrazem dążenia do poprawy opieki udarowej. Wierzymy, że celem, jaki należy postawić przed systemem opieki zdrowotnej, powinno być:
zredukowanie liczby udarów,
zmniejszenie umieralności z powodu udarów,
zmniejszenie poziomu niepełnosprawności wywołanej udarem,
poprawienie sytuacji osób po udarze
oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych
świadczeń medycznych.


Mamy nadzieję, że regularne prowadzenie kampanii edukacyjnych i działań informacyjnych zwiększy poziom wiedzy na temat udaru mózgu w społeczeństwie i środowisku medycznym. Powszechne poznanie przyczyn udaru zaowocuje zmniejszeniem zapadalności. Znajomość wczesnych objawów udaru zwiększy rozpoznawalność i umożliwi szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Właściwa organizacja opieki poudarowej ułatwi chorym powrót do aktywnego życia.
Popieram
1989
Dziękujemy za oddanie głosu.
UDAR MÓZGU TO WAŻNY PROBLEM SPOŁECZNY
Każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 70 tys.
przypadków choroby i ok. 30 tys. spowodowanych nią zgonów!

Manifest Udarowy jest wyrazem dążenia do poprawy
opieki udarowej w Polsce. Zostały w nim zawarte
cele jakie należy postawić systemowi
opieki zdrowotnej.
Fundacja Udaru Mózgu jest organizacją pożytku publicznego,
której głównym celem jest wspieranie chorych po udarze,
ich rodzin i opiekunów. Naszą misją są wszelkie działania
edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorych po udarze mózgu.


Projekt zrealizowany dzięki grantowi
edukacyjnemu firmy Boehringer Ingelheim
wszelkie prawa zastrzeżone: Fundacja Udaru Mózgu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl